Generalforsamling KLIK for dagsorden + bilag

Begivenhedsdato:

21/03/2023

Tid for arrangement:

19:00

Sted for arrangement:

Frederiksværk Ro- og Kajakklub, Havnelinjen 14

Velkommen til FF365 Generalforsamling 2023

Kære FF365’ere,

Som allerede indkaldt, afholder FF365 ordinær Generalforsamling den 21. marts 2023 kl 19 i Frederiksværk Ro- og Kajakklub, Havnesvinget 14.

Dagsordenen er bestemt af vores Vedtægter § 5.8:

1)     Valg af dirigent og stemmetællere

2)     Bestyrelsens beretning

3)     Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4)     Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder kontingentforslag

5)     Indkomne forslag

6)     Valg af bestyrelse og suppleanter

  1. a)Valg af formand (lige år)
  2. b)Valg af kasserer (ulige år)
  3. c)Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
  4. d)Valg af suppleanter (hvert år)

7)     Valg af revisor og revisorsuppleant

8)     Evt.

Der er indkommet 6 forslag rettidigt – alle vedrørende vedtægtsændringer.

Klik her for at se det reviderede regnskab:

https://ff365.dk/wp-content/uploads/simple-file-list/FF365-revideret-regnskab-2022.pdf

Klik her for at se de 6 indkomne forslag:

https://ff365.dk/wp-content/uploads/simple-file-list/FF365-Forslag-til-Vedtaegtsaendringer-GF2023.pdf

Vi glæder os til at se jer. 
Bedste hilsener
Bestyrelsen

 

 

Sorry, this event is expired and no longer available.

Af: FF365

  • Frederiksværk Ro- og Kajakklub, Havnelinjen 14
  • Frederiksværk
  • 3300

Event Schedule Details

  • 21/03/2023 19:00   -   21:30
Share This Event
ADD TO YOUR CALENDAR
Indkøbskurv