Persondata

§10 Persondata

10.1 Foreningen indsamler navn, adresse, telefonnummer og mailadresse ved indmeldelse. Disse oplysninger opbevares på betryggende vis af foreningens

bestyrelse. Den indsamlede information deles ikke med andre uden for foreningen.

10.2 Informationer om medlemmer opbevares, opdateres, udskrives og slettes efter behov.

10.3 Hvis der søges tilskud fra Kommunen med krav om CPR numre, indsamles og behandles disse af bestyrelsen og deles kun med Kommunen.

10.4 Indsamlede information om medlemmerne anvendes til kontakt via mail og telefon, opkrævning af kontingent samt evt. fremsendelse af breve.

10.5 Jfr. Persondataforordningen har medlemmerne følgende rettigheder i forhold til de information foreningen har registeret:

1) Medlemmer informeres om hvilke informationer der indsamles ved indmeldelse.

2) Hvis information om medlemmet indsamles andre steder oplyses medlemmet om hvilke informationer det er.

3) Medlemmer og tidligere medlemmer har ret til at se de informationer foreningen har registeret om dem selv.

4) Medlemmer har ret til at få urigtige informationer rettet. Og bestyrelsen har pligt til et rette.

5) Tidligere medlemmer har krav på at få informationer slettet.

Indkøbskurv