VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIKKERHEDEN

1. Badning og ophold ved fjordbadet sker på eget ansvar.

2. Som medlem af FF365 er du forpligtet til at rette dig efter alle henvisninger og opslag vedrørerende sikkerheden.

3. Der må ikke bade i havnebassinet. Al badning foregår fra de 2 trapper ved bro 0.

4. Pas på dig selv og andre. Bad med omtanke af hensyn til din egen og andres sikkerhed. Bad aldrig alene.

Vi anbefaler også at du følger Rådet for større badesikkerheds anvisninger:

 

SPECIELT MED HENSYN TIL VINTERBADNING

1. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret. Tjek vejret på www.dmi.dk og tjek badevandskvaliteten på www.badevand.dk.

2. Pas på is på trappe og bro. Hold trappe og bro fri for is. Et fald kan have katastrofale følger.

3. Sænk kroppen roligt ned i vandet. Spring aldrig på hovedet i. Gå aldrig direkte fra saunaen og i iskoldt vand. Hvis du venter cirka 1 minut, vil du være kølet så meget af, at temperaturforskellen kun vil medføre en mindre blodtryksstigning. Tests har vist, at jo større temperaturforskel der er fra saunaen og det iskolde vand, jo større er risikoen for en alvorlig blodtryksstigning.

4. Bad aldrig alene. Bad sammen og gå op sammen. Bad helst mindst 3 personer sammen, så én kan hjælpe den tilskadekomne og én kan hente hjælp. Hvis en person bliver dårlig i vandet og skal hjælpes op, vil én hjælper sjældent være tilstrækkelig. Erfaringer viser, at der skal 4 personer til at hjælpe en person på et spineboard op af vandet.

NÅR DU ER I VANDET OM VINTEREN

1. Træk vejret roligt. Hvis du trækker vejret for hurtigt, vil det kunne medføre, at du besvimer i vandet. Hvis du bliver dårlig, får et ildebefindende o.l. der betyder, at du har behov for andres hjælp, er tiden en kritisk faktor, fordi alle i vandet kun har et begrænset aktivt tidsrum at kunne agere i i det kolde vand.

2. Hold øje med hinanden. Dem man har hilst på, inden man går i vandet, dem holder man øje med, når man er i vandet. Giv øjeblikkeligt signal til de andre, hvis du pludselig føler dig dårlig. Råb eller plask med armene. Undgå at gribe fat i de andre, hvis du er ved at falde. • Hold dig tæt ved trappe eller opgang. Kom ikke længere væk fra stigen/opgangen, end du kan nå den i få tag. Badning varer ofte mellem 10 – 30 sek. Bader du i mere end 2 min. kan det kolde vand bevirke, at kræfterne og følelsen i fingre og tæer reduceres mærkbart, og det kan blive et problem selv at kunne kravle op af stigen eller trappen.

3. Svøm aldrig under isen. Man kan ikke undervandssvømme så langt i iskoldt vand, som man kan i tempereret vand. Kulden kræver hyppigere vejrtrækning.

Kilde: Rådet for Større Badesikkerhed.

Indkøbskurv