Praktiske info

Kan man bade i Fjorden ved Frederiksværk Havn?

Ja, der er faktisk fine badebroer og rent vand. Det var vi en lille gruppe badeentusiaster, som mente burde organiseres lidt bedre for at få flere til at udnytte de gode forhold året rundt. Vi mødtes derfor i efteråret 2019 og etablerede en lille projektgruppe for at undersøge mulighederne for at etablere en forening: Frederiksværk Fjordbad 365, eller FF365 med formålet at give mulighed for at bade med andre, hvilket især er vigtigt om vinteren. Henover vinteren 2019/2020 arbejdede vi videre i projektgruppen, og fik udarbejdet vedtœgter for FF365 og organiseret praktiske ting som etablering af en frivillig forening krœver. Samtidig er vi begyndt at undersøge mulighederne for at etablere en sauna i samarbejde med Frederiksværk Havn A.m.b.a..

Den 16. maj 2020 havde FF365 stiftende generalforsamling og vi fik etableret en bestyrelse og godkendt vores vedtœgter. Og resten……ja, det håber vi bliver historien om et stœrkt fœllesskab på Havnen, som har glœde af de gode bademuligheder og sauna under sikre forhold.

Indkøbskurv